Zveřejnění metodických návodů k příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

08.01.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s přípravou 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů obcí a krajů zveřejnilo aktualizované metodické návody k příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Oba metodické návody byly ověřeny ze strany velkých poskytovatelů údajů o území a byla též provedena konzultace s kraji v případě obou těchto metodických návodů. Ověřeny a případně aktualizovány nebo doplněny byly jak komentáře ke sledovaným jevům, tak také odkazy na právní předpisy a odkazy na stránky, odkud je možné data stáhnout.

Současně byly všechny jevy rozčleněny dle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a to na:
 
  1. údaje o území;
  2. zjištění vyplývající z průzkumu území;
  3. další dostupné informace, např. statistické údaje.

Aktualizované metodické návody jsou dostupné zde.