Zveřejnění metodického návodu "Pořizování územně analytických podkladů a jejich aktualizací"

05.05.2014: V souvislosti s přípravou 3. úplné aktualizacé územně analytických podkladů obcí i krajů byl aktualizován metodický návod "Pořizování územně analytických podkladů a jejich aktualizací"
Metodický návod je dostupný na stránkách Ústavu územního rozvoje v sekci Stanoviska a metodiky a také na Portálu územního plánování a dále přímo stránkách Ministerstva pro místní rozvoj v sekci "Stanoviska a metodiky". Pro přímý přístup využijte připojených přímých odkazů vpravo.