Zpřístupnění podkladů MMR k seminářům na téma: „Obsah územního plánu a proces jeho pořízení“.

12.02.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci své metodické činnosti připravilo ve spolupráci s krajskými úřady, Českou komorou architektů a Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR výkladové semináře na téma „Obsah územního plánu a proces jeho pořízení“.
Z cyklu šesti seminářů, určených pro pořizovatele a projektanty územních plánů, se v září 2013 uskutečnil seminář v Ústí nad Labem, v lednu letošního roku proběhly semináře v Pardubicích, Strakonicích, Praze a v Ostravě. Poslední šestý seminář na toto téma se uskuteční v březnu letošního roku v Brně.

Podkladem pro metodický výklad problematiky obsahových náležitostí územního plánu a procesu jeho pořizování, který na seminářích podalo MMR, byly prezentace „Územní plán - OBSAH“ a „Pořizování územního plánu“.

Tyto prezentace jsou zpřístupněny na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje, v sekci: Konzultační středisko ke stavebnímu právu, pod odkazem: Semináře, rok: 2014. Přímý odkaz naleznete zde    .