Územní rozvoj v zájmu jednání ministrů zemí Visegrádské skupiny, Bulharska a Rumunska

04.06.2010: Společný dokument územního rozvoje zemí V4+2
Dne 29. března 2010 byl v Budapešti předmětem jednání „Společný dokument územního rozvoje států V4+2“. Tento dokument vznikl ve spolupráci šesti zemí – České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Bulharska a Rumunska –  a týká se územního rozvoje této části Evropy. Jeho cílem byla koordinace územního rozvoje, zejména identifikace nenávazností tzv. rozvojových pólů, rozvojových os a souvisejících dopravních sítí.
Iniciátorem této spolupráce byla Česká republika, konkrétně Ministerstvo pro místní rozvoj. Práce na dokumentu začaly v březnu 2008. Jeho zpracování dostalo i politickou podporu v rámci společného jednání ministrů těchto zemí odpovědných za regionální rozvoj a územní plánování, které se uskutečnilo ve dnech 3.– 4. června 2008 v Praze.
 
Cílem společného dokumentu bylo:
- vymezení a jednotné vyjádření rozvojových pólů, rozvojových os a dopravních sítí na území států V4+2 vyplývající z platných národních a evropských rozvojových dokumentů a mezinárodních dohod;
- identifikace přeshraničních nenávazností rozvojových os a přeshraničních nenávazností v rámci jednotlivých dopravních sítí na území států V4+2, tedy poukázání na možné bariéry narušující polycentrický rozvoj a územní soudržnost na území těchto států;
 
Výstupy z tohoto dokumentu mohou být dále využity zejména jako:
podklad pro mezinárodní spolupráci na úrovni EU a V4+2, a to jako:
- zdroj argumentů pro státy V4+2 v debatě v otázkách politiky územního rozvoje, politiky soudržnosti a dopravní politiky;
- podklad pro aktualizaci evropských dokumentů – např. transevropské dopravní sítě, Stav a perspektivy území EU, Dunajská strategie aj.;
- příklad implementace Územní agendy EU v části Evropy;
- podklad pro aktualizaci národních dokumentů územního rozvoje, regionálního rozvoje a rozvoje dopravních sítí,
- podklad pro řešení a odstranění zjištěných nenávazností; v této souvislosti se předpokládá i aktivní role krajů.
 
Na závěr jednání ministři slavnostně podepsali společný dokument se závěry. V nich se mj. uvádí, že ministři vítají dosažené výsledky spolupráce při přípravě společného dokumentu, které přispívají k prohloubení spolupráce v rámci problematiky územního rozvoje. Ministři vyjádřili poděkování zástupcům České republiky za roli koordinátora při přípravě společného dokumentu a vyjádřili vůli pokračovat a rozšířit tuto spolupráci o další sousední státy. Doporučili také řešit zjištěné nenávaznosti u rozvojových os a dopravních sítí a vytvořit společnou strategii územního rozvoje v evropském kontextu.
 
Českou republiku na jednání zastupoval pan Ing. Petr Osvald, náměstek ministra zodpovědný za regionální a kohezní politiku, který
řekl: „Domnívám se, že tento společný dokument územního rozvoje zemí V4+2 může být významným vkladem i do formulování budoucnosti kohezní politiky. Česká republika proto poděkovala všem partnerům, kteří se na přípravě tohoto dokumentu podíleli.“  
Jednání o územním rozvoji předcházelo dopolední jednání zástupců zemí Visegrádské skupiny a Slovinska, kdy se za účasti evropského komisaře pro regionální politiku Johannese Hahna  debatovalo o budoucnosti kohezní politiky z pohledu středoevropských zemí.