Územní ochrana koridoru průplavního spojení Dunaj – Odra - Labe

01.06.2010: Vláda ČR dne 24. května 2010 na svém jednání schválila usnesením č. 368 návrh Ministerstva pro místní rozvoj, který se týká způsobu další územní ochrany koridoru průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe. Území bude nadále chráněno formou územní rezervy v územně plánovacích dokumentacích, a to do doby dalšího rozhodnutí vlády ČR v této věci.
Materiál, který byl vládě předložen, připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj na základě usnesení vlády č. 929 ze dne 20. července 2009 o Politice územního rozvoje České republiky 2008, bod IV.4.