Schválení seznamu akcí k poskytnutí dotace pro program Podpora územně plánovacích činností obcí

11.03.2016: Dne 8.3.2016 rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 29/2016 byl schválen seznam akcí k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro program „Podpora územně plánovacích činností obcí“ na podprogram „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“ – dotační titul „Územní plán“ pro rok 2016. Výše uvedeným rozhodnutím byl dále schválen seznam náhradních akcí a byly zamítnuty akce, které nesplnily podmínky programu.
Bližší informace, včetně seznamů, naleznete zde.