Prezentace z 20. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu

09.11.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo v Ostravě ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 jubilejní 20. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Na přípravě konference se podílel Ústav územního rozvoje.

Konference byla tematicky zaměřena zejména na hodnocení vývoje v oblasti územního plánování a stavebního řádu v uplynulých letech. Na konferenci zazněly příspěvky věnované mimo jiné přípravě novely stavebního zákona, problematice udržitelného rozvoje území, dotacím na územně plánovací činnost, Politice územního rozvoje ČR, Politice architektury a stavební kultury ČR a projektové dokumentaci.


Prezentace z konference jsou dostupné na stránkách Ústavu územního rozvoje