Novela soudního řádu správního – změna koncepce řízení o zrušení OOP

23.11.2011:

Parlament dne 6. září 2011 přijal zákon č. 303/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Novela, která  nabývá účinnosti 1. ledna 2012, přináší některé zásadní změny koncepce řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části, tj. i územně plánovací dokumentace.

Soubory ke stažení