Návrh novely stavebního zákona bude opětovně projednán

24.03.2016: Legislativní rada vlády na svém 175. zasedání ve čtvrtek 24. března 2016 měla na programu projednání návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a další související zákony.
Po zahájení zasedání ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová předložený návrh uvedla a navrhované změny odůvodnila. Po vystoupení obou zpravodajů proběhla dvouhodinová obecná rozprava, která se soustředila na dezintegraci územního plánování, a dále úpravu nově zaváděného koordinovaného řízení, a to ve vazbě na současnou organizaci veřejné správy a vztahu k institutům upraveným správním řádem.

Na závěr Legislativní rada vlády s ohledem na rozsah a povahu připomínek svého stanoviska projednání návrhu se souhlasem předkladatele, respektive ministryně Karly Šlechtové, přerušila, a navrhla předkladateli, aby návrh zákona upravil podle připomínek návrhu stanoviska Legislativní rady vlády, zpravodajských zpráv a závěrů projednání, a Legislativní radě vlády upravený návrh předložil k jeho opětovnému projednání.