Návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR

29.05.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR na základě usnesení vlády č. 596 ze dne 8. srpna 2013, kterým vláda vzala na vědomí Zprávu o uplatňování PÚR ČR 2008 obsahující v části d) návrhy na aktualizaci.
Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo návrh aktualizace PÚR ČR ve spolupráci s příslušnými ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji na základě § 35 odst. 4 ve spojení s § 33 a § 34 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Součástí návrhu aktualizace PÚR ČR je i Vyhodnocení vlivů návrhu aktualizace PÚR ČR na udržitelný rozvoj území.
 
Relevantní materiály a informace naleznete v sekci "Územní a bytová politika - Koncepce a strategie", nebo použijte tento přímý link.