Betlémská kaple hostila elitu české vědy a praxe!

20.11.2015: Vyhlášení vítězů tradiční celostátní soutěže proběhlo 11. 11. 2015.
I letos poměřily svůj inovační potenciál nejlepší české projekty, stavby a průmyslové obory. Všech 52 porotami hodnocených přihlášek prokázalo své kvality. Ty nejlepší pak získaly ocenění a stanou se vzorem pro všechny, kdo budou v následujících ročnících rovněž usilovat o zvýšení energetické efektivity ČR a dosažení energetických úspor v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Velice důležitou a dynamicky se rozvíjející kategorií je studentská část soutěže, jejímž cílem je podpora studia technických oborů na univerzitách v ČR.

    Závěrečná zpráva z 13. ročníku CEEP 2014 [PDF, 2.67MB]