Autorizovaní inspektoři podle stavebního zákona

01.06.2010: Dne 29. srpna 2007 byly zprovozněny nové webové stránky www.autorizovaniinspektori.cz .

Stránky www.autorizovaniinspektori.cz    

obsahují informace o přípravě a zkouškách uchazečů o jmenování autorizovaným inspektorem a evidenci autorizovaných inspektorů včetně údajů o jejich jmenování, výkonu funkce a ukončení činnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech. Webová adresa je uvedena v odkazech.