Aktualizace výzvy č. 2 Územní plány, výzvy č. 3 Regulační plány a výzvy č. 9 Územní studie

18.05.2016: Řídicí orgán IROP vydal dne 13. 5. 2016 aktualizaci Specifických pravidel výzvy č. 2 Územní plány, výzvy č. 3 Regulační plány a výzvy č. 9 Územní studie. Aktualizace uvedených pravidel jsou platné a závazné od 13. 5. 2016. Žadatelé, tj. obce s rozšířenou působností, se při přípravě žádostí o podporu musí řídit aktuálními dokumenty.

Podrobnosti naleznete na stránkách Strukturálních fondů EU zde    .