20. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu tentokrát v Ostravě

01.10.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá v Ostravě ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 jubilejní 20. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu.
Místo konání konference: Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, Ostrava – Zábřeh.

Konference navazuje na dlouholetou tradici pravidelných, jednou za dva roky se opakujících pracovních setkání zástupců státní správy, samosprávy a dalších odborníků v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Účelem konference je zprostředkovat účastníkům aktuální informace z oblasti stavebního práva a umožnit diskusi k problémům oboru. První den konference je věnován problematice územního plánování, druhý den problematice stavebního řádu.

Vzhledem k tomu, že letošní konference je jubilejní, bude tematicky zaměřena zejména na hodnocení vývoje v oblasti územního plánování a stavebního řádu v uplynulých letech. Na konferenci zazní příspěvky věnované mimo jiné přípravě novely stavebního zákona, problematice udržitelného rozvoje území, dotacím na územně plánovací činnost, Politice územního rozvoje ČR, Politice architektury a stavební kultury ČR a projektové dokumentaci.

Program konference se zatím průběžně aktualizuje. Informace o konferenci jsou dostupné na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje, který se podílí na její přípravě.

Více informací včetně závazné přihlášky zde     

Připojené soubory