Jste zde: Úvodní strana > Územní a bytová politika > Územní plánování a stavební řád > Digitalizace stavebního řízení

Projekt digitalizace stavebního řízení

 
Předmětem projektu „Příprava digitalizace územního řízení, stavebního řízení a dalších vybraných řízení a postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., i územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)“, realizovaného v rámci Smart Administration, je návrh sjednocení postupů a digitalizace procesů v oblasti územního rozhodování a stavebního řádu. 

Součástí programového prohlášení Vlády ČR ze dne 4. srpna 2010 je i deklarace zahájení projektu „Sjednocení postupů a digitalizaci územních, stavebních a dalších vybraných řízení a postupů podle stavebního zákona“. Vláda se tímto způsobem zavazuje snížit nadbytečnou administrativní zátěž, eliminovat korupční prostředí, odstranit bariéry vyplývající z dosavadního způsobu zajištění procesů v rámci územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu, sjednotit rozhodovací praxi v rámci těchto řízení, usnadnit a urychlit komunikaci v rámci orgánů veřejné správy a mezi orgány veřejné správy a veřejností a v neposlední řadě omezit technické a procesní restrikce napříč mezi účastníky řízení a kontrolními orgány.
 

Hlavní cíle Projektu

 

Hlavním cílem projektu je vytvoření jedné platformy, která umožní efektivní využití ICT v této oblasti působení státu a umožní zavedení efektivní oboustranné komunikace mezi orgány státní správy navzájem a mezi orgány státní správy a veřejností. 
 
Výsledkem nového nastavení procesů by pak měla být redukce dosavadních nákladů vynakládaných na zajištění procesů v územním plánování, územním rozhodování a stavebním řádu. Zpřístupnění podkladů jednotlivých řízení „on-line“ v rámci metodické nebo kontrolní činnosti prováděné nadřízenými orgány má pak napomoci ke sjednocení rozhodovací praxe.