Jste zde: Úvodní strana > Územní a bytová politika > Realitní činnost > Aktuality > Základní východiska pro přípravu ...

Základní východiska pro přípravu „realitního zákona“

23.06.2014: Zahájení legislativních prací na přípravě tzv. "realitního zákona" předcházela "Analýza současné situace v oblasti podnikání realitních kanceláří a návrh variant řešení", která slouží jako jedno z východisek pro přípravu nové právní normy.
Iniciativou pro zahájení přípravy legislativního návrhu věcného záměru zákona byly především stále se opakující problémy v souvislosti s činností poskytovatelů realitních služeb, které vyústily až do situace, kdy se touto problematikou začal na podnět Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) zabývat Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (hospodářský výbor).

Hospodářský výbor na základě svého 72. usnesení ze dne 23. února 2011 požádal Ministerstvo pro místní rozvoj, aby ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem financí zpracovalo „Analýzu současné situace v oblasti podnikání realitních kanceláří a návrh variant řešení“. MMR ve spolupráci s dotčenými resorty a zástupci odborné veřejnosti zpracovalo výše uvedené zadání a v květnu 2012 předložilo analýzu zadavateli. Cílem materiálu bylo především poskytnout celkový pohled na současnou situaci v oblasti podnikání realitních kanceláří a formulovat závěry, které mají posloužit jako podklad pro případné legislativní změny. Smyslem navržených opatření bylo především zvýšit ochranu spotřebitele a jeho důvěru v realitní zprostředkovatele a nastavit základní parametry pro výkon realitní činnosti. Navrhované možnosti řešení byly zpracovány v celkem pěti variantách s různým rozsahem uvažovaných opatření.

Analýza byla projednána na hospodářském výboru 10. října 2012, kde byl materiál členy výboru jednomyslně schválen, a bylo vydáno usnesení č. 194, ve kterém hospodářský výbor mj. žádá MMR, aby ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími ministerstvy zahájilo kroky na přípravě speciálního zákona o „realitním podnikání“, podle varianty č. 2 „Analýzy současné situace v oblasti podnikání realitních kanceláří a návrh variant řešení“.

Vývoj legislativních prací byl významně ovlivněn předčasným ukončením mandátu vlády Petra Nečase v polovině roku 2013 a vznikem přechodné vlády Jiřího Rusnoka, která se v rámci svého působení zaměřila především na naléhavá a aktuální rozhodnutí, což 2. srpna 2013 také deklarovala ve svém Programovém prohlášení. Hlavním legislativním cílem vlády bylo především dotažení rekodifikačního procesu v rámci blížící se účinnosti nového občanského zákoníku a pro zařazení nových úkolů do Legislativního plánu prací vlády prakticky nebyl prostor. K významnému posunu došlo až 12. března 2014, kdy byly věcný záměr zákona o realitním podnikání a samotný návrh zákona zařazeny do Výhledu legislativních prací vlády na léta 2015 – 2017. Tím byl odstartován standardní legislativní proces.

Výše uvedená analýza je k dispozici ke stažení     ZDE [PDF, 883.13KB].