Jste zde: Úvodní strana > Územní a bytová politika > Realitní činnost > Aktuality > Návrh věcného záměru zákona o realitním ...

Návrh věcného záměru zákona o realitním zprostředkování odeslán do vlády

17.06.2015: Návrh věcného záměru zákona o realitním zprostředkování postoupil do další fáze legislativního procesu a po vypořádání meziresortního připomínkového řízení byl koncem měsíce května odeslán Vládě ČR.
Průběh meziresortního připomínkového řízení
Celkově bylo v připomínkovém řízení osloveno 68 připomínkových míst. Z toho bylo 60 připomínkových míst uvedených v čl. 5 odst. 1 Legislativních pravidel vlády a 8 nepovinných připomínkových míst. K materiálu se vyjádřilo 54 připomínkových míst uvedených v čl. 5 odst. 1 Legislativních pravidel vlády a 6 jich uplatnilo zásadní připomínky. Z nepovinných míst byly ve 3 případech doručeny doporučující připomínky.

39 připomínkových míst neuplatnilo žádné připomínky.

V celkovém součtu obdrželo MMR 79 doporučujících připomínek od míst uvedených v čl. 5 odst. 1 Legislativních pravidel vlády a 13 doporučujících připomínek od nepovinných připomínkových míst.

Zásadních připomínek bylo vypořádáno celkem 21, přičemž více než polovina z nich byla od Hospodářské komory ČR a Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Při vypořádání připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení došlo také k úpravě samotného názvu věcného záměru zákona (původně věcný záměr zákona o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů). Název byl zjednodušen a vládě byl již tento materiál předložen jako návrh věcného záměru zákona o realitním zprostředkování.
Většina připomínek byla formálního charakteru (úprava pojmosloví). Konkrétní odborné připomínky směřovaly zejména do následujících oblastí:
  • parametry pro správu finančních prostředků klientů v úschově realitního zprostředkovatele
  • formální náležitosti smlouvy o realitním zprostředkování (požadavky na obligatorní písemnou formu)
  • evidence realitních zprostředkovatelů (nově definována jako rejstřík v souladu s požadavky na veřejné informační systémy)
  • limity pojištění
  • volba varianty řešení
  • soulad s evropskými směrnicemi upravujícími tuto oblast
Všechny připomínky byly vypořádány a materiál byl vládě předložen bez rozporu.

V nejbližší době bude materiál projednán v komisích Legislativní rady vlády, následně Legislativní radou vlády a nakonec vládou.

Návrh věcného záměru zákona o realitním zprostředkování, předkládací zpráva a tabulka s vypořádáním připomínek jsou dostupné na odkazu ZDE    .