Jste zde: Úvodní strana > Územní a bytová politika > Realitní činnost > Aktuality > Harmonogram legislativního procesu

Harmonogram legislativního procesu

24.06.2014: Komentář k předpokládanému postupu prací na přípravě "realitního zákona".
Při vzniku nového zákona postupuje překladatel podle Legislativních pravidel vlády, jejichž součástí je ještě před zpracováním samotného věcného záměru tzv. RIA - zhodnocení dopadu případné regulace a tzv. CIA - zhodnocení dopadu na korupční rizika. Zejména RIA může přinést řadu variantních návrhů. Tyto procesy samy o sobě, mimo zpracování věcného záměru zákona, zabírají období několika měsíců a přeskočit je lze pouze na základě výjimky ministra pro legislativu – předsedy Legislativní rady vlády (Jiří Dienstbier). V rámci zpracování probíhá povinná konzultace s veřejností, dotazníková šetření, sběr dat atd.

Stejně tak zpracování samotného věcného záměru zákona je záležitostí několika týdnů. Věcný záměr po oponentním řízení uvnitř resortu prochází vnějším připomínkovým řízením a poté se projednává v komisích Legislativní rady vlády (LRV) a v LRV samotné. Výstupem je kompletní poklad pro vládu;  po jeho schválení ve vládě mohou být zahájeny práce na paragrafovém znění.

Dobře zpracovaný a bezproblémově přijatý věcný záměr pomůže k rychlé tvorbě paragrafového znění.  Pokud však předchozí projednání záměru v LRV přinese obtíže, případně LRV nerozhodne o výběru z předkládaných variant, může i zde nastat problém. Důležité je také v tomto procesu oslovit další resorty. A to zejména v případě, že nový zákon bude zasahovat do dílčích ustanovení jiných zákonů. Po opětném připomínkovém řízení (tentokrát paragrafového znění) jde materiál znovu do komisí LRV a vlastního grémia LRV a poté na jednání vlády. Teprve poté putuje k zákonodárcům.

Celý tento proces na úrovni exekutivy, pokud jsou lhůty dodržovány, trvá cca 2 roky i více s ohledem na složitost předkládaného materiálu.

Následný zákonodárný proces (sněmovna, senát, prezident) trvá sám o sobě dalších cca 10 – 12 měsíců. Na závěr všech časových úvah je nutno počítat s legisvakanční lhůtou, aby se na účinnost zákona veřejnost mohla připravit.

Předpokládaný grafický harmonogram legislativního procesu naleznete     ZDE [PDF, 169.93KB].