Archiv

Vybrané údaje z předešlých let

30. května 2014: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je ústředním orgánem státní správy, do jehož kompetencí mimo jiné spadá oblast politiky bydlení. V rámci této kompetence ministerstvo každoročně vybírá z existujících datových zdrojů ...

16. května 2013: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je ústředním orgánem státní správy, do jehož kompetencí mimo jiné spadá oblast politiky bydlení. V rámci této kompetence ministerstvo každoročně vybírá z existujících datových zdrojů ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven