Vybrané údaje o bydlení

Vybrané údaje o bydlení obsahují mimo jiné komentář k bytové výstavbě za příslušný rok, základní charakteristiky bytového fondu (údaje ze sčítání lidu, domů a bytů, dlouhodobé časové řady), informace o výdajích za bydlení a nájemné, údaje o hypotečních úvěrech, stavebním spoření, apod. Rubrika obsahuje archivní složky s údaji za předchozí období.

11. července 2017: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) je na základě zákona č. 2/1969 Sb. ve znění pozdějších předpisů „ústředním orgánem státní správy ve věcech … politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci ...

3. dubna 2017: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je ústředním orgánem státní správy, do jehož kompetencí mimo jiné spadá oblast politiky bydlení. V rámci této kompetence ministerstvo každoročně vybírá z existujících datových zdrojů ...

1. září 2015: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je ústředním orgánem státní správy, do jehož kompetencí mimo jiné spadá oblast politiky bydlení. V rámci této kompetence ministerstvo každoročně vybírá z existujících datových ...

Vybrané údaje z předešlých let

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven