Jste zde: Úvodní strana > Územní a bytová politika > Bytová politika > Statistiky a analýzy > Analýzy a odborné texty z oblasti bydlení

Analýzy a odborné texty z oblasti bydlení

Analýzy a odborné texty z oblasti bydlení a bytové politiky se zabývají například tematikou renovace panelových domů, systémy financování bydlení, prevencí prostorové segregace či sociálními aspekty bydlení.


6. února 2018: Metodika posuzuje, zda jsou naplněna všechna čtyři kritéria existence veřejné podpory, a to zejména zda dochází k ovlivnění obchodu mezi členskými státy, resp. zda činnost příjemce je čistě lokálního charakteru a o ...

22. února 2013: Závěrečná zpráva výzkumného úkolu B.10/BP Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé, jehož řešitelem byl Ústav územního rozvoje v Brně. V rámci úkolu byly zkoumány finanční a provozní podmínky ...

7. února 2012: Cílem úkolu je zjistit zkušenosti obcí s fungováním fondu rozvoje bydlení obcí, kterým byla poskytnuta půjčka na opravy bytového fondu Ministerstvem pro místní rozvoj nebo úvěr Státním fondem rozvoje bydlení a ...

29. prosince 2011: Závěrečná zpráva výzkumného úkolu B.10/BP Nájemní byty pro osoby s nízkými příjmy, jehož řešitelem byl Ústav územního rozvoje v Brně. V rámci úkolu byla zkoumána účinnost dotační politiky MMR v oblasti bydlení pro ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven