Vázací doba podpor z let 2000 - 2013

14.11.2013: Dne 14. listopadu 2013 vyhlásil ministr pro místní rozvoj Výzvu k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby podmínek nakládání s byty postavenými s přispěním dotace v letech 2000 - 2013. Žádosti o zkrácení vázací doby lze do podatelny ministerstva pro místní rozvoj předkládat od 18. 11. 2013.
Výzva se vztahuje na následující programy a podprogramy:
a) Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok 2000 (317420), pro akce, na něž byla poskytnuta dotace po 1. 1. 2001
b) Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok 2000, ve znění dodatku z roku 2002 (317420)
c) Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok 2003 – dotační titul Podpora výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby (317420)
d) Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok 2004 – dotační titul Podpora výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby (217313)
e) Podprogram Podpora výstavby nájemních bytů pro rok 2005 - dotační titul Podpora výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby (217313) a dotační titul Podpora výstavby nájemních bytů na venkově pro příjmově vymezené osoby
f) Program finanční podpory na výstavbu nájemních bytů pro občany postižené povodněmi v roce 2002 (217817)
g) Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany postižené živelní pohromou – vyhlášení programu v roce 2009 a 2010 (117516)