Vázací doba podpor z let 1997 - 2000 poskytnutých na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace

19.07.2016: Dne 31. května 2016 rozhodla ministryně pro místní rozvoj oznámit možnost předkládat žádosti o zkrácení vázací doby podmínek nakládání s byty postavenými s přispěním dotace, která byla poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace v letech 1997 - 2000. Žádosti o zkrácení vázací doby lze do podatelny ministerstva pro místní rozvoj předkládat od 31. 5. 2016.
Přehled programů, kterých se Výzva týká: 
a) Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok 1997, 1998, 1999 (317420)
b) Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok 2000 (317420),
c) Program podpory výstavby nájemních bytů a bytů v domech pro důchodce pro oblasti postižené záplavami v letech 1997 a 1998 (317420).