Vázací doba podpor z let 1997 - 2000 poskytnutých na základě Smlouvy o poskytnutí dotace

14.11.2013: Dne 14. listopadu 2013 vyhlásil ministr pro místní rozvoj Výzvu k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby podmínek nakládání s byty postavenými s přispěním dotace poskytnuté v letech 1997 - 2000 na základě Smlouvy o poskytnutí dotace. Žádosti o zkrácení vázací doby lze do podatelny ministerstva pro místní rozvoj předkládat od 18. 11. 2013.
Přehled programů, kterých se Výzva týká: 
a) Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok 1997, 1998, 1999 (317420)
b) Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok 2000 (317420),
c) Program podpory výstavby nájemních bytů a bytů v domech pro důchodce pro oblasti postižené záplavami v letech 1997 a 1998 (317420).