Živelní pohromy – dočasné ubytování

Finanční pomoc pro obce pro zajištění dočasného ubytování pro osoby postižené živelní pohromou.
Dne 11. srpna  2010 ministr pro místní rozvoj aktualizoval výzvu  obcím k předkládání žádostí o dotaci pro zajištění dočasného ubytování pro osoby postižené živelní pohromou.  Příjem žádostí  pro oblasti  postižené povodní v květnu a červnu 2010 je ukončen 31. srpna 2010, pro oblasti  postižené povodní v srpnu 2010 je příjem žádostí ukončen 30. listopadu 2010. 

Telefonické spojení:  224 861 704 - Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor podpory bydlení