NV 394/2002 Sb.

Finanční pomoc v oblasti bydlení ve výši 150.000 Kč pro občany, kteří přišli v důsledku povodně o bydlení, podle nařízení vlády č. 394/2002 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi, ve znění pozdějších předpisů.