Příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Podpora se poskytuje ve formě dotace obcím. Dotace obec dále poskytuje občanům formou příspěvku, a to na úhradu části nákladů na opravu bytu určeného k trvalému bydlení poškozeného povodní, v jejímž důsledku byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity.