Náhradní ubytování

Podpora se poskytuje ve formě dotace na pořízení a vybudování ubytovací jednotky, která bude sloužit k okamžitému dočasnému náhradnímu ubytování při povodni (dále jen „dočasné ubytování při povodni“) osobám, které v důsledku povodně trvale nebo dočasně přišly o bydlení.