Příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Podpora se poskytuje ve formě dotace obcím. Dotace obec dále poskytuje občanům formou příspěvku, a to na úhradu části nákladů spojených s opravu bytu nebo části rodinného domu určené k trvalému bydlení poškozenými v souvislosti se sesuvy půdy.
    Výzva [PDF, 139.7KB] k předkládní žádostí o dotaci do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj ČR začíná 15. 12. 2014 a končí 14. 2. 2015 pro obec Strachotín, Dolní Věstonice a Pavlov a 16. 2. 2015  pro obci Bulhary.