Podpora bydlení při živelní pohromě

Cílem podpory je poskytování příspěvku na opravu bytu nebo obytné části rodinného domu, které byly poškozeny sesuvy půdy v září 2014.
Program se skládá ze 2 podprogramů podle typu vyhlášeného živelního nebezpečí. Každý podprogram obsahuje 3 dotační tituly. V souvislosti se sesuvy půdy, které nastaly v Jihomoravském kraji v září roku 2014 byl vyhlášen pouze podprogram Podpora bydlení - krizový stav. 

    Podprogram Podpora bydlení - krizový stav [PDF, 197.66KB]

 


Dotační titul č. 3 - Příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Příspěvek slouží k úhradě části nákladů na opravu bytu poškozeného sesuvy půdy, které postihly Jihomoravský kraj  v polovině září roku 2014.     Výzva [PDF, 139.7KB] k podávaní žádostí o dotaci počíná dnem 15. prosince 2014 a končí posledním dnem 4. měsíce po ukončení stavu nebezpečí.