Živelní pohromy – demolice

Finanční pomoc na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení
Telefonické spojení:  224 861 167 - Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor podpory bydlení


 

 

22. července 2009:  

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven