Jste zde: Úvodní strana > Územní a bytová politika > Bytová politika > Dotace a programy > Státní pomoc po živelní nebo jiné pohromě

Státní pomoc po živelní nebo jiné pohromě

 

Pomoci při obnově území postiženého živelní pohromou již ukončené

Přehled dotačních podpor, které již byly ukončeny a nelze o ně již žádat. 

 

K obecnému postupu po živelní nebo jiné pohromě

Pokud byl vyhlášen krizový stav

(stav nebezpečí nebo nouzový stav), postižený kraj, v jehož územním obvodu došlo v důsledku živelní nebo jiné pohromy k narušení základních funkcí v území, bude podle zákona o státní pomoci při obnově území vypracovávat sám nebo ve spolupráci s pověřenými obecními úřady přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území.
 

Metodika k tomuto přehledu a k navazujícím postupům podle zákona o státní pomoci při obnově území:
Metodika k postupům podle zákona o státní pomoci při obnově území