Jste zde: Úvodní strana > ... > Územní a bytová politika > Bytová politika > Dotace a programy > Programy podpory bydlení > Programy podpory bydlení pro rok 2016

Programy podpory bydlení pro rok 2016

Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 134/2015 ze dne 30. 10. 2015 vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramů Regenerace sídlišť, Podporované byty, Olověné rozvody a Bytové domy bez bariér.
Lhůta pro příjem žádostí končí 15. 1. 2016.

    Výzva [PDF, 52.88KB] upravuje termíny pro podání žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení. 

Rozdělení předběžné alokace na jednotlivé podprogramy
Název podprogramů Předpokládaný rozpočet
v tis. Kč
Regenerace sídlišť 40 000
Podporované byty Pečovatelský byt 130 000
Vstupní byt 70 000
Komunitní dům seniorů 200 000
Olověné rozvody 10 000
Bytové domy bez bariér 35 000
Celkem 485 000

 Znění jednotlivých podprogramů naleznete níže.

Výsledky posouzení a hodnocení žádostí

Dne 5. dubna 2016 schválila ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 45/2016 seznamy schválených, náhradních a zamítnutých žádostí o poskytnutí dotace z programu Podpora bydlení pro rok 2016. 

Schválené žádosti:

    Regenerace sídlišť [PDF, 21.04KB]
    Pečovatelské byty [PDF, 20.75KB]
    Vstupní byty [PDF, 18.84KB]
    Komunitní domy seniorů [PDF, 21.31KB]
    Olověné rozvody [PDF, 20.38KB]
    Bytové domy bez bariér [PDF, 20.43KB]

Náhradní žádosti:

    Regenerace sídlišť [PDF, 23.74KB]

Zamítnuté žádosti:

    Regenerace sídlišť [PDF, 19.14KB]
    Pečovatelské byty [PDF, 21.51KB]
    Vstupní byty [PDF, 18.29KB]
    Komunitní domy seniorů [PDF, 21.36KB]
    Olověné rozvody [PDF, 16.32KB]
    Bytové domy bez bariér [PDF, 17.45KB]
 

2. listopadu 2015: Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce, nejvýše však 4 mil. Kč.

2. listopadu 2015: Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich ...

2. listopadu 2015: Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč ...

2. listopadu 2015: Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven