Jste zde: Úvodní strana > ... > Územní a bytová politika > Bytová politika > Dotace a programy > Programy podpory bydlení > Programy podpory bydlení pro rok 2015

Programy podpory bydlení pro rok 2015

Ministryně pro místní rozvoj dne 12. 8. 2015 svým rozhodnutím č. 104/2015 schválila seznamy žádostí o dotaci na výstavbu Komunitních domů seniorů v rámci podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015. Seznamy dotovaných a zamítnutých projektů výstavby Komunitních domů seniorů tak doplnily v minulosti schválené seznamy akcí, které mají za cíl regeneraci panelových sídlišť, výstavbu technické infrastruktury, výstavbu pečovatelských a vstupních bytů a opravy domovních olověných rozvodů vody.

16. října 2015: Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich ...

21. května 2015: Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich ...

22. prosince 2014: Výzva upravuje termíny a místo pro podání žádosti o dotaci z programu Podpora bydlení.

1. prosince 2014: Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce, nejvýše však 4 ...

1. prosince 2014: Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Výše dotace pro obec je 50 tis. Kč na 1 byt následně postavený na ...

1. prosince 2014: Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč ...

19. prosince 2014: Výzva upravuje termíny a místo pro podání žádosti o dotaci z programu Podpora bydlení.

19. prosince 2014: Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven