Jste zde: Úvodní strana > ... > Územní a bytová politika > Bytová politika > Dotace a programy > Programy podpory bydlení > Programy podpory bydlení pro rok 2014

Programy podpory bydlení pro rok 2014

Rozhodnutím č. 63/2014 ze dne 23. 4. 2014 schválila ministryně pro místní rozvoj seznamy schválených, náhradních a zamítnutých žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2014. Podpora je poskytována na regeneraci panelových sídlišť, výstavbu technické infrastruktury, výstavbu podporovaných bytů a opravy domovních olověných rozvodů na základě výzvy k předkládání žádostí ze dne 26. 11. 2013. Lhůta k předkládání žádostí začala běžet 2. prosince 2013 a byla ukončen dne 17. února 2014.

28. listopadu 2013: Výzva upravuje termíny a místo pro podání žádosti o dotaci z programu Podpora bydlení.

28. listopadu 2013: Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce, maximálně však ...

28. listopadu 2013: Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Výše dotace pro obec je 50 tis. Kč na 1 byt následně postavený na ...

28. listopadu 2013: Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich ...

28. listopadu 2013: Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven