Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů

30.11.2012: Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.
Hodnotící kritéria:
Žádosti splňující povinné náležitosti budou bodově ohodnoceny podle hodnotících kritérií a poté seřazeny podle počtu bodů od nejvíce bodovaných po nejméně bodované. Jednotlivá kritéria lze nalézt v levém sloupci v sekci Připojené soubory. 
Hodnoty některých kritérií naleznete níže.

Ad 2) Přehled poskytnutých dotací do okresu za období 2003-2012: 
Ad 3) Strukturálně postižené regiony     Ad 4) Potřeba realizace projektu, hodnocení pro Pečovatelské byty