Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2010

11.11.2009:
Podprogram zahrnuje věcné podmínky dané nařízením vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť. Příjemcem dotace může být obec, na jejímž území se nachází panelové sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů, má schválený územní plán a projekt regenerace panelového sídliště. Dotace nemůže překročit 70% nákladů. Území vybrané městem pro realizaci projektu z národní podpory v rámci tohoto podprogramu nesmí být zahrnuto v rámci IPRM na podporu revitalizace veřejného prostranství z oblasti intervence 5.2 IOP.

S účinností ke dni 11.11. 2009 vyhlásil ministr pro místní rozvoj Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2010 z programu Podpora bydlení.