Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2010

11.11.2009:

Je poskytována státní dotace na výměnu domovních olověných rozvodů. Podpora má charakter neinvestiční dotace ve výši 10 tis. Kč na 1 bytovou jednotku. Příjemcem dotace je vlastník, spoluvlastník či společenství vlastníků domu s olověnými domovními rozvody vody. Podpora je poskytována podle pravidla „de minimis“, která stanoví, že součet všech podpor poskytnutých žadateli nesmí v tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR.

S účinností ke dni 11.11. 2009 vyhlásil ministr pro místní rozvoj Výzvu obcím k předkládání žádostí o dotaci na dofinancování nedokončených akcí