Archiv

Přehled vyhlášených výzev k podávání žádostí o poskytnutí dotace z minulých let.

Rozhodnutím č. 34/2013 ze dne 23. 4. 2013 schválil ministr pro místní rozvoj seznamy schválených, náhradních a zamítnutých žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2013. Podpora je poskytována na ...

3. listopadu 2011: Rozhodnutím č. 63/2012 ze dne 7. 5. 2012  schválil ministr pro místní rozvoj seznamy schválených, náhradních a zamítnutých žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2012. Podpora je ...

30. listopadu 2010: Ministr pro místní rozvoj schválil svým rozhodnutím č. 93 dotace na rok 2011. Podpora je poskytnuta na regeneraci panelových sídlišť, výstavbu technické infrastruktury, výstavbu podporovaných bytů a opravy ...

11. listopadu 2009: S účinností ke dni 11.11. 2009 vyhlásil ministr pro místní rozvoj podprogramy na rok 2010, v rámci kterých budou poskytovány dotace na podporu regenerace panelových sídlišť, podporu výstavby technické infrastruktury, ...

20. prosince 2008: S účinností ke dni 28.11. 2008 vyhlásil ministr pro místní rozvoj podprogramy na rok 2009, v rámci kterých budou poskytovány dotace na podporu regenerace panelových sídlišť, podporu výstavby technické ...

20. prosince 2008: Dne 25. ledna 2008 byly vyhlášeny rozhodnutím ministra pro místní rozvoj nové podprogramy podpory bydlení pro rok 2008. Jedná se o podporu regenerace panelových sídlišť, podporu výstavby technické infrastruktury ...

20. prosince 2008: 31. ledna 2007 byly vyhlášeny nové podprogramy podpory bydlení pro rok 2007. Jedná se o podporu výstavby technické infrastruktury, regenerace panelových sídlišť, výstavby podporovaných bytů a podporu oprav domovních ...

22. prosince 2008: Prodloužení termínu pro podávání žádostí do 31. ledna 2006. Ministr pro místní rozvoj schválil u všech vyhlášených podprogramů programu "Podpora bydlení" změnu termínu ukončení podávání žádostí z 13. ledna ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven