Programy podpory bydlení

Podpůrné programy v oblasti bydlení financované Ministerstvem pro místní rozvoj.
 

Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 48/2017 ze dne 13. října 2017 vyhlašuje výzvu předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramů Bytové domy bez bariér a Podporované byty, dotační tituly ...

Dne 3. března 2017 schválila ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 9/2017 seznamy schválených, náhradních a zamítnutých žádostí o poskytnutí dotace z programu Podpora bydlení pro rok 2017.

Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 134/2015 ze dne 30. 10. 2015 vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramů Regenerace sídlišť, Podporované byty, Olověné rozvody a ...

Ministryně pro místní rozvoj dne 12. 8. 2015 svým rozhodnutím č. 104/2015 schválila seznamy žádostí o dotaci na výstavbu Komunitních domů seniorů v rámci podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015 ...

Rozhodnutím č. 63/2014 ze dne 23. 4. 2014 schválila ministryně pro místní rozvoj seznamy schválených, náhradních a zamítnutých žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2014. Podpora je poskytována na ...

Přehled vyhlášených výzev k podávání žádostí o poskytnutí dotace z minulých let.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven