Jste zde: Úvodní strana > ... > Územní a bytová politika > Bytová politika > Dotace a programy > Podpora hypoték > Podpora hypoték pro mladé lidi na starší ...

Podpora hypoték pro mladé lidi na starší byty

19.01.2017:  

Cíl podpory

Zvýšit dostupnost staršího vlastnického bydlení pro mladé lidi a tím jim napomoci při zajištění vlastního adekvátního bydlení.

Cílová skupina

Mladí lidé, kteří v roce podání žádosti o tuto formu podpory nedovrší věk 36 let. Pokud je žadatel o tuto formu podpory ženatý nebo vdaná, musí věkovou podmínku splnit i partner.

Základní charakteristiky podpory

 • Podpora má formu úrokové dotace poskytované prostřednictvím jednotlivých příspěvků ke splátkám hypotečního úvěru.
 • Výše úrokové dotace se pohybuje od 1 do 4 procentních bodů v závislosti na průměrné výši úrokových sazeb, za které poskytly hypoteční banky nové úvěry se státní podporou v předešlém kalendářním roce. Klesne-li průměrná úroková sazba pod 5 %, je výše podpory pro nově uzavřené smlouvy nebo v tomto termínu přepočítávané smlouvy nulová.
 • Výše úrokové dotace platí vždy po dobu platnosti úrokové sazby sjednané mezi klientem a hypoteční bankou ve smlouvě o úvěru, maximálně však po dobu pěti let. Po uplynutí této doby bude výše úrokové dotace nově stanovena.
 • Úroková dotace bude poskytována po celou dobu splácení hypotečního úvěru, maximálně však po dobu deseti let.
 • Úroková dotace bude poskytována k hypotečnímu úvěru nebo jeho části, která v případě koupě bytu nepřekročí 800 tisíc Kč, a v případě rodinného domu s jedním bytem nepřekročí 1,5 mil. Kč. Část úvěru překračující tyto limity nebude dotována.
 

Základní podmínky poskytnutí podpory

Základní podmínky pro poskytnutí podpory vyplývají z ustanovení nařízení vlády č. 249/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 32/2004 Sb. a mezi nejdůležitější patří

 • Žadatel o příspěvek k hypotečnímu úvěru (v případě manželů ani jeho partner) nesmí v roce podání žádosti dovršit věk 36 let.
 • Žadatel o příspěvek k hypotečnímu úvěru (v případě manželů ani jeho partner) nesmí v době podání žádosti mít ve vlastnictví ani ve spoluvlastnictví byt, bytový dům nebo rodinný dům vyjma bytu nebo rodinného domu s jedním bytem, na jehož koupi je podpora žádána.
 • Byt nebo rodinný dům s jedním bytem, na jehož koupi je žádána tato podpora, musí být starý nejméně dva roky a musí se nacházet na území ČR.
 • Byt nebo rodinný dům s jedním bytem, při jehož koupi byla využita tato podpora, musí po dobu jejího poskytování sloužit k trvalému bydlení žadatele a musí být v jeho výlučném vlastnictví (popř. v případě manželství ve společném jmění).
 

Kde lze o podporu žádat

 • Písemnou žádost o poskytnutí podpory předloží uchazeč hypoteční bance u které čerpá hypoteční úvěr a která je ministerstvem zmocněna k přijímání žádostí a uzavírání smluv o poskytování podpory nejdříve v den uzavření smlouvy o hypotečním úvěru a nejpozději v den započetí jeho čerpání. K úvěrům, kde již bylo započato čerpání, nebude možno podporu poskytnout.
 

Seznam hypotečních bank, které přijímají žádosti a uzavírají smlouvy o poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěruna všech svých pobočkách.

 • Česká spořitelna
 • Hypoteční banka, a.s.
 • Československá obchodní banka a.s.
 • GE Capital bank a.s.
 • Komerční banka
 • Raiffeisenbank
 • Wustenrot hypoteční banku, a.s.
 • UniCredit Bank, a.s.
 

Výše státní podpory

 • Výpočet výše státní podpory se provádí na základě "ideálního" průběhu splácení úvěru formou anuitní splátky.Vypočte se anuitní splátka s úrokovou sazbou banky platnou ke dni ukončení čerpání úvěru a anuitní splátka s úrokovou sazbou banky sníženou o podporu státu platnou ke dni 1. čerpání úvěru a jejich rozdíl zaokrouhlený na celé Kč nahoru je výší státní podpory.
 • Nová výše % bodů podpory se vyhlašuje vždy k 1. únoru příslušného kalendářního roku
 

Pro smlouvy o hypotečním úvěru u kterých proběhlo 1. čerpání úvěru v termínu:

 • 1.9.2002 - 31.1.2003 činí státní podpora 3% body
 • 1.2.2003 - 31.1.2004 činí státní podpora 2% body
 • 1.2.2004 - 31.1.2005 činí státní podpora 1% bod
 • 1.2.2005 - 31.1.2006 činí státní podpora 0% bodů
 • 1.2.2006 - 31.1.2007 činí státní podpora 0% bodů
 • 1.2.2007 - 31.1.2008 činí státní podpora 0% bodů
 • 1.2.2008 - 31.1.2009 činí státní podpora 0% bodů
 • 1.2.2009 - 31.1.2010 činí státní podpora 1% bod
 • 1.2.2010 - 31.1.2011 činí státní podpora 1% bod
 • 1.2.2011 - 31.1.2012 činí státní podpora 0% bodů
 • 1.2.2012 - 31.1.2013 činí státní podpora 0% bodů
 • 1.2.2013 - 31.1.2014 činí státní podpora 0% bodů
 • 1.2.2014 - 31.1.2015 činí státní podpora 0% bodů
 • 1.2.2015 - 31.1.2016 činí státní podpora 0% bodů
 • 1.2.2016 - 31.1.2017 činí státní podpora 0% bodů