Jste zde: Úvodní strana > ... > Územní a bytová politika > Bytová politika > Dotace a programy > Ostatní > Sociálně vyloučená romská lokalita

Sociálně vyloučená romská lokalita

31.12.2010:
Za sociálně vyloučenou romskou lokalitu se považuje prostor, kde jsou koncentrovány sociálně vyloučené osoby, které samy sebe označují za Romy nebo je takto označuje okolí, přičemž tato lokalita vykazuje takové charakteristiky jako je vysoká míra nezaměstnanosti přesahující národní průměr, ztížený přístup k legálním formám obživy, nízká vzdělanostní úroveň, špatná občanská vybavenost, nefunkční infrastruktura, vyšší výskyt rizikových forem chování;
 
Mapa je dostupná na webových stránkách ESF na následujícím odkazu http://www.esfcr.cz/mapa/int_CR.html     .