Nájemné v bytech, na jejichž výstavbu byla poskytnuta státní dotace

16.06.2017:  
Doporučený postup při určování nájemného v bytech, na jejichž vyýstvbu byla poskytnuta státní dotace z programu:
  • Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury
  • Program podpory výstavby domů s pečovatelskou službou
  • Program finanční podpory na výstavbu nájemních bytů pro občany postižené povodněmi v roce 2002
  • Nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů


Přehled stanovení limitu nájemného v podporovaných bytech podle roku přiznání dotace. Možnosti zvyšování limitu nájemného v souladu s podmínkami podprogramu:
  • Podpora výstavby podporovaných bytů.
  • Nařízení vlády č. 146/2003 Sb.
  • Podpora výstavby nájemních bytů pro osoby s nízkými příjmy
     nájemné v dotovaných bytech_přehled [PDF, 202.1KB] 

Při uzavření nájemní smlouvy k nájemním bytům pro osoby s nízkými příjmy se porovnává průměrný čistý měsíční příjem domácnosti s násobkem průměrné mzdy. Příslušné násobky v závislosti na velikosti domácnosti jsou uvedeny v podmínkách pro poskytnutí dotace.

     průměrná mzda [PDF, 120.04KB]