Dotace NNO schválené pro rok 2014

20.05.2014:  
Nestátní neziskové organizace (NNO) Rok 2014
(v tis. Kč)
Rada seniorů ČR (RS ČR) 300
Občanské sdružení majitelů domů v ČR (OSMD ČR) 500
Sdružení nájemníků ČR (SON ČR) 4 400
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků (SMBD) 1 600
Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace 450
Česká společnost pro rozvoj bydlení (ČSRB) 200
 CELKEM:  7 450