Programy a dotace

V rubrice naleznete podpůrné programy a dotační tituly poskytované v rámci bytové politiky. Vedle plného znění programů rubrika nabízí i doplňující texty týkající se podmínek pro žadatele či další informace související s realizací příslušných programů nebo dotačních titulů.

Podpora bydlení pro rok 2017

Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 80/2016  ze dne 7. 10. 2016 vyhlašuje     výzvu [PDF, 158.78KB] předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramů Regenerace sídlišť, Podporované byty, Olověné rozvody a Bytové domy bez bariér.
Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 18. října 2016 a končí dnem 30. prosince 2016 ve 12.00 hod.

Upozorňujeme žadatele, že na základě požadavku ministerstva financí je výběr dodavatele zpřísněn nad rámec zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dříve zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.) Nově je zpřísněn i výběr dodavatele v případě zakázek malého rozsahu a nedotovaných zadavatelů. Žadatel o dotaci musí postupovat podle     Metodického pokyn pro oblast zadávání veřejných zakázek [PDF, 387.63KB]

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

V souvislosti s výzvou k předkládání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj 2 semináře pro žadatel, které se budou konat 7. 11. 2016 a 24. 11. 2016 vždy od 10.00 hod. v prostorách Akademie veřejného investování na adrese Pařížská 4, Praha. Semináře jsou bezplatné a registrovat se na ně lze na emailové adrese seminar@mmr.cz . Program seminářů a další informace naleznete v oficiální     pozvánce [PDF, 300.58KB]. Těšíme se na setkání s Vámi. 

Dne 14. listopadu 2013 vyhlásil ministr pro místní rozvoj Výzvy k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby podmínek nakládání s byty postavenými s přispěním dotace v rámci programů vyhlašovaných ministerstvem pro místní rozvoj v letech 1997 - 2013. Žádosti je možné podávat od 18. 11. 2013 do podatelny ministerstva pro  místní rozvoj. Výzvy a přehled programů, kterých se zkrácení vázací doby týká, naleznete na tomto odkazu. Výzvy se netýkají bytů se sociálním aspektem. 
Oznamujeme, že počínaje 31. květnem 2016 lze žádat o zkrácení vázací doby taktéž u akcí, na které byla poskytnuta dotace v letech 1997 - 2000 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace.