Programy a dotace

V rubrice naleznete podpůrné programy a dotační tituly poskytované v rámci bytové politiky. Vedle plného znění programů rubrika nabízí i doplňující texty týkající se podmínek pro žadatele či další informace související s realizací příslušných programů nebo dotačních titulů.

Podpora bydlení pro rok 2017

Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 80/2016  ze dne 7. 10. 2016 vyhlašuje     výzvu [PDF, 158.78KB] předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramů Regenerace sídlišť, Podporované byty, Olověné rozvody a Bytové domy bez bariér.
Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 18. října 2016 a končí dnem 30. prosince 2016 ve 12.00 hod.

Seznamy evidovaných žádostí programu Podpora bydlení pro rok 2017

V rámci výzvy k předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora bydleni pro rok 2017 jsme zaevidovali následující žádosti:
    Seznam evidovaných žádostí [MS Excel, 250.91KB]
 

Dne 14. listopadu 2013 vyhlásil ministr pro místní rozvoj Výzvy k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby podmínek nakládání s byty postavenými s přispěním dotace v rámci programů vyhlašovaných ministerstvem pro místní rozvoj v letech 1997 - 2013. Žádosti je možné podávat od 18. 11. 2013 do podatelny ministerstva pro  místní rozvoj. Výzvy a přehled programů, kterých se zkrácení vázací doby týká, naleznete na tomto odkazu. Výzvy se netýkají bytů se sociálním aspektem. 
Oznamujeme, že počínaje 31. květnem 2016 lze žádat o zkrácení vázací doby taktéž u akcí, na které byla poskytnuta dotace v letech 1997 - 2000 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace.