Programy a dotace

V rubrice naleznete podpůrné programy a dotační tituly poskytované v rámci bytové politiky. Vedle plného znění programů rubrika nabízí i doplňující texty týkající se podmínek pro žadatele či další informace související s realizací příslušných programů nebo dotačních titulů.

Podpora bydlení pro rok 2018

Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 48/2017  ze dne 13. 10. 2017 vyhlašuje     výzvu [PDF, 166.45KB] předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Podporované byty, dotačních titulů Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů a podporgramu Bytové domy bez bariér.
Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 13. října 2017 a končí dnem 5. ledna 2018.
 

Seznamy přijatých žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení

V rámci výzvy k podávání žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2018 přijalo Ministerstvo pro místní rozvoj celkem  284 žádostí. Z toho bylo 51 žádostí o dotaci na výstavbu pečovatelských bytů, 32 žádostí o dotaci na výstavbu komunitních domů seniorů a 201 žádostí o dotaci na částečně nebo úplné odstranění beriér v bytových domech.     Seznamy přijatých žádosti [MS Excel, 149.58KB] jsou uvedeny v sešitu na jednotlivých listech podle dotačního titulu. 

 

Dne 14. listopadu 2013 vyhlásil ministr pro místní rozvoj Výzvy k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby podmínek nakládání s byty postavenými s přispěním dotace v rámci programů vyhlašovaných ministerstvem pro místní rozvoj v letech 1997 - 2013. Žádosti je možné podávat od 18. 11. 2013 do podatelny ministerstva pro  místní rozvoj. Výzvy a přehled programů, kterých se zkrácení vázací doby týká, naleznete na tomto odkazu. Výzvy se netýkají bytů se sociálním aspektem. 
Oznamujeme, že počínaje 31. květnem 2016 lze žádat o zkrácení vázací doby taktéž u akcí, na které byla poskytnuta dotace v letech 1997 - 2000 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace.