Programy a dotace

V rubrice naleznete podpůrné programy a dotační tituly poskytované v rámci bytové politiky. Vedle plného znění programů rubrika nabízí i doplňující texty týkající se podmínek pro žadatele či další informace související s realizací příslušných programů nebo dotačních titulů.

Podpora bydlení pro rok 2017

S ohledem na blížící se termín vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení pro rok 2017 zveřejňujeme informace, na základě kterých mohou žadatele připrovovat své projekty tak, aby byly v souladu s podmínkami podprogramů Regenerace sídlišť, Podporované byty, Olověné rozvody a Bytové domy bez bariér. Jedná se zejména o metodický pokyn k výběrovému řízení na dodavatele stavby související s předmětem dotace a dále o definici pojmu výtah, tak je stanovena pro podprogram Bytové domy bez bariér. Výzva by měla být vyhlášena v průběhu měsíce října 2016 a žádosti budou přijímány 2 a půl měsíce od vyhlášení výzvy. 

Upozorňujeme žadatele, že na základě požadavku ministerstva financí je výběr dodavatele zpřísněn nad rámec zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nově je zpřísněn i výběr dodavatele v případě zakázek malého rozsahu a nedotovaných zadavatelů. Metodický pokyn pro oblast zadávání veřejných zakázek naleznete     zde [PDF, 415.11KB]


Podpory v oblasti bydlení financované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v roce 2016:

Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 134/2015 ze dne 30. 10. 2015 vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramů Regenerace sídlišť, Podporované byty, Olověné rozvody a Bytové domy bez bariér.  Lhůta pro příjem žádostí končí 15. 1. 2016. 

Zkrácení vázací doby podmínek nakládání s byty postavenými s dotací z programů MMR ČR

Dne 14. listopadu 2013 vyhlásil ministr pro místní rozvoj Výzvy k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby podmínek nakládání s byty postavenými s přispěním dotace v rámci programů vyhlašovaných ministerstvem pro místní rozvoj v letech 1997 - 2013. Žádosti je možné podávat od 18. 11. 2013 do podatelny ministerstva pro  místní rozvoj. Výzvy a přehled programů, kterých se zkrácení vázací doby týká, naleznete na tomto odkazu. Výzvy se netýkají bytů se sociálním aspektem. 
Oznamujeme, že počínaje 31. květnem 2016 lze žádat o zkrácení vázací doby taktéž u akcí, na které byla poskytnuta dotace v letech 1997 - 2000 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace.