Odbor politiky bydlení

Informace o kompetencích odboru politiky bydlení (OPB 84).

Hlavním posláním odboru politiky bydlení je:

  • výkon funkce ministerstva jako ústředního orgánu státní správy ve věcech politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor,
  • implementace Programu podpory bydlení, realizace podpůrných opatření vlády v oblasti hypotečního úvěrování a spolupráce na realizaci oblasti intervence Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Integrovaného operačního programu.