Jste zde: Úvodní strana > Územní a bytová politika > Bytová politika > Informace a aktuality > Konzultujte s námi dopady regulace RIA

Konzultujte s námi dopady regulace RIA

20.02.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj zapojuje širokou veřejnost, aby se vyjádřila v rámci konzultace k materiálu Hodnocení dopadů regulace – RIA, který ministerstvo zpracovalo k nařízení vlády. Tento dokument vymezuje pojmy drobných oprav a běžné údržby související s užíváním bytu.
Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo materiál Hodnocení dopadů regulace - RIA, kterým se vymezují pojmy drobných oprav a běžné údržby související s užíváním bytu, které provádí a hradí nájemce bytu.
Uveřejněním na internetu je dána možnost vyjádřit se k tomuto materiálu v rámci konzultací se zapojením široké veřejnosti.
Nedílnou součástí předloženého materiálu je proto i soubor dotazů, na které je možné odpovědět nejpozději do 2. 3. 2015.
 
  1. Považujete stávající úpravu účasti nájemce na drobných opravách a údržbě bytu provedenou občanským zákoníkem za dostatečnou?
  2. Pokud ne, uveďte proč.
  3. Souhlasíte se záměrem upravit či vymezit pojem drobných oprav a běžné údržby v nařízení vlády?
  4. Preferujete některou z uvedených variant nebo navrhujete případnou kombinaci variant či variantu vlastní? Pokud preferujete kombinaci, uveďte prosím konkrétní údaje.
  5. Pokud souhlasíte s navrženou variantou 3, navrhněte výši limitu v Kč pro vymezení účasti nájemce na drobných opravách.
Vaše odpovědi či jiné dotazy posílejte na josef.darebny@mmr.cz nebo hana.klimova@mmr.cz.