Jste zde: Úvodní strana > ... > Územní a bytová politika > Bytová politika > Informace a aktuality > Archiv > Využití evropských fondů pro podporu ...

Využití evropských fondů pro podporu sociálního bydlení v ČR

15.11.2013: Ve dnech 11.-12. listopadu 2013 se v Praze konala konference „Využití Evropských strukturálních a investičních fondů pro podporu sociálního bydlení v ČR“ organizovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Evropskou komisí. Konference byla zaměřena na sdílení dosavadních zkušeností v oblasti využití fondů EU pro sociální bydlení, na identifikaci limitů a možností evropské a české legislativy a na výměnu názorů týkajících se efektivního využití Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci politiky soudržnosti v příštím programovém období 2014-2020 na podporu sociálního bydlení v ČR.
Akce, které se zúčastnilo přes 90 účastníků, měla živý diskusní charakter v celkem tří panelových diskusích. Resorty pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí byly zastoupeny náměstky ministrů, kteří informovali o přípravě příštího období, o návrhu koncepce sociálního bydlení i o partnerské spolupráci při přípravě koncepčních dokumentů. Zástupce veřejného ochránce práv upozornil na rostoucí rizika sociálně vyloučených domácností seniorů, zejména ve městech a zdůraznil roli státu, který nese odpovědnost za naplňování sociálních práv svých občanů.

Zástupci Evropské komise podrobně vysvětlili pohled na sociální bydlení jako nástroj pro zvyšování sociálního začleňování, pokud je součástí integrovaného přístupu – buď v rámci daného území, nebo v rámci dané cílové skupiny ohrožené sociálním vyloučením.

Zástupci ČR a Slovenska představili návrhy, jak zahrnout sociální bydlení do programů Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020, a to s využitím dosavadních zkušeností. Účastníci reprezentující některé nevládní organizace prezentovali své poznatky z několika projektů zaměřených na integraci romských skupin domácností a hodnotili kriticky připravované strategie ze strany ministerstev pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí, které nepovažují za dostatečné. Zástupci jiných nestátních neziskových organizací naopak realizované i připravované aktivity ministerstev pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí podpořili.

Jako jeden z hlavních limitujících faktorů byl identifikován rámec pro veřejnou podporu z hlediska práva EU, která v podstatě umožňuje podporovat sociální bydlení jen jako službu obecného hospodářského zájmu. O negativních důsledcích podcenění tohoto faktoru informoval delegát z Francie, kde hrozí poskytovatelům sociálního bydlení povinnost vrátit celkem 300 mil. EUR v minulosti přijaté veřejné podpory.

Byly také prezentovány konkrétní projekty, které byly dosud v rámci integrovaných strategií realizovány v ČR, na Slovensku a v Maďarsku, kde získané zkušenosti potvrdily nutnost úzkého provázání investičních aktivit se sociální prací a službami.

Všechny prezentace v přednesené verzi najdete v připojených souborech. (český překlad prezentací v angličtině se připravuje)

Níže jsou přiloženy dvě publikace Evropské komise zabývající se sociálním bydlením:
    Sociální bydlení v EU [PDF, 868.56KB]
    Housing investments supported by the European Regional Development Fund 2007-2013 [PDF, 2.13MB]

Kategorie:

Aktuality