Jste zde: Úvodní strana > ... > Územní a bytová politika > Bytová politika > Informace a aktuality > Archiv > Sdělení č. 214/2008 Sb.

Sdělení č. 214/2008 Sb.

19.12.2008: Sdělení ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného a dalších souvisejících údajích a hodnotách.

Sdělení MMR o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt, vydané v souladu s § 4 zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., podle kterého mohou pronajímatelé postupovat při jednostranném zvyšování nájemného z bytu v období od 1.1.2009, bylo dne 11.6.2008 zveřejněno pod č. 214/2008 Sb. v částce 67, která byla rozeslána dnes, tj. 26.6.2008.

Kalkulačka pro jednostranné zvýšení nájemného v roce 2009, vycházející ze vzorců uvedených v zákoně č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bude přístupná na webu MMR od 1. července 2008.