Jste zde: Úvodní strana > ... > Územní a bytová politika > Bytová politika > Informace a aktuality > Archiv > Doporučení MMR k administraci ...

Doporučení MMR k administraci desetiletých půjček

19.12.2008: V zájmu sjednocení stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj se stanoviskem Ministerstva vnitra, ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zvl. v § 10, 35 odst. 2 a v § 84 odst. 2c)

Doporučujeme obcím,

které získaly návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu na základě Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci podle programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu, resp. na opravy bytového fondu pro obce postižené záplavami,

aby postup pro poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov upravily jinou formou prováděcího předpisu pro poskytování půjčky občanům, než je obecně závazná vyhláška, neboť tou nelze dle platných právních předpisů ukládat povinnosti třetím osobám, pokud k tomu tato vyhláška nemá zákonné zmocnění.

Obcím doporučujeme změnit obecně závaznou vyhlášku za pravidla či směrnici s tím, že obsah nového předpisu zůstává nezměněn (viz bod 6. podmínek pro poskytování státní půjčky).

Tato v podstatě formální změna není důvodem pro kvalifikaci, že se jedná o porušení smluvních ujednání mezi obcemi a MMR, a není proto nutné pro tento důvod vyhotovovat oboustranně podepsaný dodatek ke smlouvě.

Jedno vyhotovení prováděcího předpisu v platném znění zašle obec na vědomí Ministerstvu pro místní rozvoj, odboru podpory bydlení.